Maşini speciale personalizate
Home » Protecția datelor
Service
EG-Maschinenrichtlinie
DIN ISO
Industrie 4.0
25 Jahre Büttel und Marx

Protecția datelor

Declaraţie privind protecţia datelor

Ştim să preţuim încrederea dumneavoastră şi acordăm maximă atenţie şi standarde de cea mai înaltă siguranţă pentru a vă proteja datele personale de accesarea neautorizată. Dispoziţiile noastre privind protecţia datelor sunt conforme cu legea federală privind protecţia datelor (BDSG) şi legea privind telemediile (TMG).


Organismul responsabil

Organismul responsabil în sensul legii federale privind protecţia datelor (BDSG) este Büttel und Marx GmbH, Vogelsangstr. 41/1, 72581 Dettingen/ Erms.


Prelucrarea datelor pe pagina noastră web

Când viziţaţi pagina noastră web, server-ul nostru web stochează temporar orice accesare într-un fişier de logare. Sunt colectate şi stocate până la ştergerea automată următoarele date:

–    adresa IP a serverului solicitant
–    data şi ora accesării
–    denumirea şi URL-ul fişierului apelat
–    cantitatea de date transmisă
–    mesajul dacă apelul a fost reuşit
–    date de recunoaştere a sistemului de browser şi de exploatare folosit.

Prelucrarea acestor date se realizează în scopul de a înlesni utilizarea paginii web (stabilirea conexiunii), siguranţa sistemului, administrarea tehnică a infrastructurii reţelei, precum şi optimizarea ofertei de Internet. Nu putem atribui aceste date anumitor persoane. O împreunare a acestor date cu alte surse de date nu este întreprinsă, în plus datele se şterg după o apreciere statistică.


Colectarea, prelucrarea şi folosirea datelor cu caacter personal

La prelucrarea datelor vă sunt avute în vedere permanent interesele demne de protecţie în conformitate cu dispoziţiile legale. Datele cu caracter personal sunt colectate doar dacă ni le-aţi comunicat voluntar atunci când ne-aţi contactat (spre exemplu numele dumneavoastră, adresa dumneavoastră de e-mail sau adresa dumneavoastră). Utilizăm datele comunicate de dumneavoastră fără consimţirea separată, exclusiv pentru a răspunde la întrebările dumneavoastră. Datele dumneavoastră se stochează apoi pentru utilizarea pe mai departe, dacă nu aţi consimţit expres la utilizarea datelor dumneavoastră.


Utilizarea de cookie-uri

Pentru a face atractivă vizitarea paginii noastre web şi pentru a înlesni folosirea anumitor funcţii, pe diferite pagini utilizăm aşa-numitele cookie-uri. În acest caz este vorba despre fişiere de text mici, care sunt puse pe dispozitivul terminal. La sfârşitul sesiunii de browser, aşadar după închiderea browser-ului, cookie-urile sunt şterse din nou (aşa-numitele cookie-uri de sesiune).

Puteţi să vă reglaţi browser-ul aşa încât să fiţi informat despre folosirea de cookie-uri şi să decideţi individual cu privire la acceptarea acestora sau să excludeţi acceptarea de cookie-uri pentru anumite cazuri sau în general. În cazul în care nu acceptaţi să utilizaţi cookie-uri, funcţionalitatea paginii noastre web poate fi afectată.

Întocmirea unor profile de utilizare pseudoanonimizată pentru analiza web

Pe această pagină web sunt colectate şi stocate date de către software-ul de analiză web Open Source Piwik (de.piwik.org), din care prin utilizarea de pseudonime sunt create profile de utilizare. Avem prin aceasta posibilitatea de a analiza pagina noastră web şi de a ameliora oferta noastră, iar dacă este necesar, de a îi da o formă. Piwik utilizează aşa-numitele „cookie-uri“. La un cookie este vorba despre un fişier text, care este expediat la vizitarea unei pagini web şi este stocat pe hard disk-ul dumneavoastră. Informaţiile produse de cookie-uri sunt stocate pe server-ul nostru în Germania. Cu excepţia adresei dumneavoastră IP nu se colectează, prelucrează sau stochează alte date cu caracter personal. Adresa dumneavoastră IP este memorată în plus doar anonimizat. Un transfer al datelor colectate de Piwik pe un alt server se produce la fel de puţin ca o transmitere mai departe către terţi.

Dacă nu aţi împiedicat deja în general prin setarea browser-ului dumneavoastră colectarea prin software-ul de analiză, vă puteţi opune şi colectării prin Piwik şi prin dezactivarea câmpului de selecţie de mai jos, fapt ce are ca urmare necolectarea niciunei date de utilizare. Atenţie: dacă vă ştergeţi cookie-urile, acest lucru are ca urmare ştergerea cookie-urilor Opt-out, iar dacă este cazul trebuie reactivate de dumneavoastră.Dreptul la informare, îndreptare, ştergere sau blocare a datelor dumneavoastră

Conform legii federale privind protecţia datelor, la cerere aveţi dreptul la informarea gratuită cu privire la datele stocate referitor la persoana dumneavoastră, precum şi, dacă este cazul, la o îndreptare, blocare sau ştergere a acestor date.


Persoane de contact pentru protecţia datelor

În cazul în care aveţi întrebări despre colectarea, prelucrarea sau folosirea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în caz de informare, îndreptări, blocare sau ştergere a datelor vă rugăm să vă adresaţi:
E-Mail