Maşini speciale personalizate
Home » Compendium » Electrotehnică şi software
Service
EG-Maschinenrichtlinie
DIN ISO
Industrie 4.0
25 Jahre Büttel und Marx

Electrotehnică şi software

Creierul şi centrul neurologic al maşinii

O parte a tehnicii de automatizare cuprinde proiectul şi realizarea comenzilor. Sunt incluse aici proiectarea hardware, construcţia panoului de comandă, cablarea instalaţiei, crearea software-ului şi punerea în funcțiune a procesului de automatizare.

În funcţie de dimensiunile la intrare (de exemplu poziţia unui buton sau a unui senzor) vor fi modificate dimensiunile de ieşire prin folosirea unui actor (de exemplu ventile sau motoare).

The construction of distribution installations

Construcţia instalaţiilor de distribuţie

Panourile de comandă sunt create la dimensiuni aleatori, de la piesa individuală până la producţia de serie.

Electric constructions with electric scheme

Construcţii electrice cu schemă electrică

Acest software de construcţie uzual permite o documentaţie ce se poate folosi fără probleme la extinderile maşinilor şi/sau modificările maşinilor şi se poate adapta – bineînţeles cu respectarea normelor actuale pentru siguranţă electrică.

Software

Software

Software-ul maşinilor se creează pe PLC-uri Hard- şi Soft, precum şi pe PC-uri. Pentru aceasta folosim comenzi de la Siemens (S7) şi Beckoff.
Software-ul bazat pe PC se creează cu LabVIEW de la National Instruments şi Microsoft Visual Studio.

Service

Service

Puteţi dispune de suport competent inclusiv după punerea în funcțiune de către noi. În prim plan, în acest sens, se află service-ul rapid şi nebirocratic. Vă stăm la dispoziţie pentru modificarea instalaţiilor existente în produse actuale ale clienţilor.

Measuring technique diagram

Tehnica de măsurare

Tehnica de măsurare se ocupă cu determinarea dimensiunilor fizice precum lungimea, forţa, temperatura, curentul, tensiunea şi rezistenţa, de cele mai multe ori în funcţie de timp. Aceste valori se determină prin dispozitive de măsurare speciale, alese pentru respectivul caz de utilizare. Înregistrarea şi prelucrarea acestei multitudini de date de măsurare se realizează prin comenzi IPC (Industrie Personal Computer).

panou de comandă separat pentru tehnică de comandă

Hardware-ul pentru tehnica de măsurare se integrează, de obicei, într-un panou de comandă separat pentru tehnică de comandă.

Echipamente de securitate electrice

sunt redundante la montaj, nu prezintă erori şi preiau funcţiile de comandă din punct de vedere al tehnicii de siguranţă, formând interfața între om şi maşină. Echipamentul de securitate protejează oamenii de maşină. Aceasta are loc sub forma unor echipamentele de protecție precum draperii luminoase de siguranţă, operări cu două mâini, buton de oprire în caz de urgenţă etc.

Comenzi programabile de memorare

Comenzi programabile de memorare (engl. Programmable logic controller PLC) sunt programate digital şi se folosesc ca dispozitiv individular sau structură modulară (alimentator, procesor principal, carduri E/A, carduri interfață, controler mecanism de acţionare) într-un panou de comandă.

Comenzile IPC

Vor fi programate cu limbi de programare precum LabVIEW sau C-Sharp. Acestea pot asigura funcţii suplimentare ample, precum vizualizări complexe, protocoale şi statistici (vedeţi şi alin. Tehnică de măsurare).

Panou tactil mobil

Panou tactil mobil pentru o comandă a maşinii

Panou de operare simplu

Panou de operare fix, simplu, pentru comanda maşinii

Sisteme AOI

Sisteme AOI
Cu o inspecţie optică automată se evaluează calitatea piesei de prelucrat. Prin folosirea unui sistem de prelucrare a imaginilor – executat cu cameră, obiectiv şi iluminat sub o capotă de întunecare – sunt evaluaţi parametri diverşi precum luminozitate, contrast şi culoare şi se defineşte o valoare limită pentru evaluarea bine/rău. Se poate detecta existenţa şi poziţionarea corectă a pieselor defectuoase, putând fi determinate inclusiv fisurile din componente. De asemenea, este posibilă recunoaşterea scrisului şi a simbolurilor, precum şi determinarea lungimilor şi a lăţimii.

Sistem AOI, realizat cu două camere de rezoluţie mare şi lumină cu linie dublă

Sistem AOI, realizat cu două camere de rezoluţie mare şi lumină cu linie dublă, în cadrul unei celule întunecate.